Obra en ordre!

Qui es pot inscriure?

Les empreses sol·licitants hauran de complir les Condicions d'enregistrament següents:  • Ser una empresa legalment constituïda.

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries empresarials i de la Seguretat Social.

  • Tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil.

  • Haver complert un mínim d'un any en l'exercici de la(es) seva(es) activitat(s).

  • Complir amb el reglament de Consta.

© Copyright 2009. Tots els drets reservats ‘CONSTA’
Lloc implementat per Namastech S.L.