Obra en ordre!

Procediment d'inscripció

Les empreses constructores amb més d'un any d'experiència i que dediquen tota o part de la seva activitat a la construcció, reforma, manteniment o rehabilitació d'habitatges a Catalunya poden inscriure's al Registre d'empreses Consta.


Com inscriure's?  • Empleneu el formulari de sol·licitud d'inscripció.

  • Presenteu-lo a una entitat col·laboradora del Consta juntament amb tota la documentació que es relaciona a l'esmentada sol·licitud, inclòs el justificant de pagament de les taxes d'inscripció.

  • Un cop presentada de conformitat tota la documentació, el Consta valorarà la sol·licitud i la resolució final es comunicarà per escrit a l'interessat.

© Copyright 2009. Tots els drets reservats ‘CONSTA’
Lloc implementat per Namastech S.L.