Obra en ordre!

Què és Consta?

 


CONSTA, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, és un registre d’empreses impulsat pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, gestionat per Applus+, amb el recolzament del Departament de Medi Ambient i Habitatge de La Generalitat  de Catalunya (mesura 132 del Pacte Nacional de l’Habitatge), que té per objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i professionals que fan una aposta clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client. Així, per a les empreses inscrites, CONSTA esdevé un segell de qualitat.


CONSTA es constitueix com una institució sense afany de lucre, integrada per les entitats impulsores de la iniciativa, que agrupa a totes aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat d’ésser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.
un valor afegit al CONSTA

       Què és Consta+ ?    


Consta+és una nova eina de gestió per a les empreses CONSTA que apropa, amb transparència i garantia, contractista principal i subcontractista, agilitzant la tramitació de documents necessaris per contractar segons la Llei de Subcontractació 32/2006.  

Consta+neix arran de la necessitat de disminuir la tramitació de documents que han d’enviar les Empreses Subcontractades a totes les Empreses Principals amb les que han de contractar. A més de maximitzar l’eficiència en temps i costos, s’acredita la validesa de la documentació a través del seu centre gestor Applus+.

 

OBJECTIUS:

 

    -  Estalviar temps i costos: Consta+ permet al subcontractista enviar i actualitzar tota la documentació requerida en la normativa a l’organisme gestor Applus+, sense    haver d’enviar a totes les Empreses Principals els mateixos documents. De manera que aquestes poden disposar de documentació actualitzada en qualsevol moment.

 

    - Facilitar la recerca i contractació d’empreses Consta+: La recerca de les empreses (industrials) es pot realitzar per activitat i població, en qualsevol lloc i moment, a través del seu web, amb plena informació que acredita  que les empreses tenen tota la documentació en regla, és a dir, són empreses Consta.

 

- Millora de la imatge de l’empresa que utilitza Consta+: L’empresa Consta+ forma part del registre Consta, el segell de qualitat al que pertanyen un prestigiós grup     

 important d’empreses del sector, per tant, es crea un element diferenciador més de professionalitat i qualitat.

 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA

 

    - TC1 i TC2 amb justificant de pagament.

    -  Certificat vigent expedit per Hisenda conforme no existeix cap deute pendent.

    -  Certificat vigent expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social d’estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions.

    - Còpia de la Pòlissa de responsabilitat civil i del darrer rebut.

    - Registre d’empreses Acreditades.

    - Última declaració de l’IVA.

    -  Document acreditatiu de disposar d’un servei de PRL i d’un servei de vigilància de la salut.

 

AVANTATGES DE CONSTA+:

 

 -   Un plus de seguretat: Totes les empreses que utilitzen Consta+acrediten transparència i minimitzen possibles responsabilitats solidàries i subsidiàries.

 -   Agilitza els tràmits de contractació.

 -   Facilita el procés de pagament.

 -   Disminució de les tasques administratives. La documentació es pot descarregar directament del web de Consta, www.consta.org 

 

 

 

L’EMPRESA CONSTA+

 

 -  Manté sempre actualitzada la seva documentació en el web de Consta a través d’ Applus+.

 -  L’empresa disposa d’una secció privada on visualitza l’estat de la seva documentació, així com les dates de caducitat.

 -  L’empresa selecciona les Empreses Principals que desitja visualitzin la seva documentació.

 -  Cost del servei per l’empresa Consta+: 40 €/mensuals + IVA.

 - Les dades de les empreses Consta+ serà d’accés restringit.

 

 L’EMPRESA PRINCIPAL: 

 

- Té adscrites les empreses Consta+ que li han donat voluntàriament accés a la seva informació.

- Sap en tot moment l’estat de la documentació dels seus industrials

- Pot obtenir tota la documentació necessària per contractar, així com l’estat en que es troba (vigent, suspesa temporalment, vençuda, etc.)

- Cost del servei per l’Empresa Principal: 300€/anuals + IVA.

 

© Copyright 2009. Tots els drets reservats ‘CONSTA’
Lloc implementat per Namastech S.L.